Από την Θεωρεία στην Πράξη και στην Παράδοση


ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΕΙΑ ...

Εξειδικευμένο προσωπικό αναλύει με λεπτομέρεια και σχεδιασμό το εκάστοτε έργο λαμβάνωντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που αυτό μπορεί να έχει, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν όσο υψηλές και αν είναι αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ΧΑΣΚΗΣ ENERGY προνοεί για την τελέσφορη αντιμετώπιση κάθε είδους προβλήματος και δηλώνει έτοιμη να δώσει λύση σε ζητήματα ενεργειακής φύσεως.


... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η υλοποίηση της εγκατάστασης είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης και εις βάθος μελέτης που έχει προηγηθεί από το εξειδικευμένο προσωπικό μας . Η τεχνικά άρτια καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα της εταιρείας μας φέρει εις πέρας με επιτυχία κάθε εργασιακή πρόκληση, υλοποιώντας το ενεργειακό της έργο πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης ακολουθώντας πιστά τις απαιτήσεις του πελάτη σε σύνθεση με την συμμόρφωση στις διεθνής προδιαγραφές.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προηγείται της παράδοσης του έργου, ο μηχανολογικός και ενεργειακός έλεγχός του από τον τεχνικό διευθυντή και τους μηχανικούς της εταιρείας, οι οποίοι βεβαιώνονται για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου με την δοκιμή της εγκατάστασης για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της και εφόσον κριθεί επιτυχής η υλοποίηση της εργασίας που μας ζητήθηκε, δεν μένει παρά να σας δώσουμε «το κλειδί στο χέρι».

Αναλάμβάνουμε την Άρτια και Έγκαιρη Διεκπαιρέωση Οποιουδήποτε Έργου, Πραγματοποιώντας Αρχικά μια Ολοκληρωμένη Μελέτη.

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας, χάρις την εμπειρία και την αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία που την κατέχει στον τομέα των ενεργειακών έργων,
είναι σε θέση να αναλάβει την άρτια και έγκαιρη διεκπαιρέωση οποιουδήποτε έργου, πραγματοποιώντας αρχικά
μια ολοκληρωμένη μελέτη και προχωρώντας στην συνέχεια με την υλοποίηση του.

Μελέτες & Εγκαταστάσεις Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

με το κλειδί στο χέρι.

Εγκαταστάσεις δικτύων

στερεών, υγρών & αερίων υλικών

Μελέτες & Εγκαταστάσεις Συστημάτων Μέσης και Υψηλής Τάσης

με το κλειδί στο χέρι

Μελέτες, Κατασκευές & Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρικών Πινάκων Ισχύος 

Μηχανολογικές Μελέτες

Μελέτες, Κατασκευές & Εγκαταστάσεις

Αυτοματισμού για πάσης φύσεως Εφαρμογές