ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Image

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στη συντήρηση και επισκευή γεννητριών Leroy Somer και εν γένει στην υλοποίηση ολοκληρωμένων ενεργειακών και βιομηχανικών έργων.

Από την ίδρυσή μας έως σήμερα ασχολούμαστε με:

  • Ολοκληρωμένη Ανέγερση Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Εξειδικευμένες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
  • Μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικών έργων
  • Μηχανολογικά δίκτυα μεταφοράς και αξιοποίησης υγρής, στέρεας και αέριας ύλης
  • Μελέτη, Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαράγωγων Ζευγών
  • Συντηρήσεις και επισκευές Γεννητριών και Πετρελαιοκινητήρων
  • Πωλήσεις ανταλλακτικών γεννητριών και εξειδικευμένου Η/Μ εξοπλισμού
  • Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη Πελατών

espa banner