Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001 και Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά EN ISO 45001:2018, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της, που αφορά την Μελέτη, Σχεδιασμό, Διαχείριση, Ανέγερση, Θέση σε Λειτουργία, Πώληση και Συντήρηση (turn-key):
  • Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Κτιριακών Έργων & Έργων Υποδομής
  • Ολοκληρωμένων Ενεργειακών και Βιομηχανικών Έργων


-Ανέγερσης Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
-Υποσταθμών & Δικτύων Χαμηλής, Μέσης, Υψηλής και Yπερυψηλής   Τάσης.
-Επεξεργασίας μεταφοράς και αξιοποίησης υγρής, στέρεας και   αέριας ύλης (νερού, λαδιού, πετρελαίου, μαζούτ, ατμού)
Image

espa banner