Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος προστασιών, σημάνσεων και χειρισμών πυκνωτών Μ.Τ. και εγκατάσταση ικριώματος πυκνωτών

ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ

2008

Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος προστασιών σημάνσεων και χειρισμών πυκνωτών Μ.Τ. και εγκατάσταση ικριώματος πυκνωτών

ΔΕΗ Α.Ε. / ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ

2008

Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος προστασιών σημάνσεων και χειρισμών πυκνωτών Μ.Τ. και εγκατάσταση ικριώματος πυκνωτών

ΔΕΗ Α.Ε. / ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ

2008

Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος προστασιών σημάνσεων και χειρισμών πυκνωτών Μ.Τ. και εγκατάσταση ικριώματος πυκνωτών

ΔΕΗ Α.Ε. / ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ

2008

Κατασκευή και εγκατάσταση πίνακα Εσωτερικής Υπηρεσίας, αντικατάσταση Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας και εγκατάσταση και σύνδεση Κυψέλης Μ.Τ. Εσωτερικής Υπηρεσίας στους ζυγούς

ΔΕΗ Α.Ε. / ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ

2007

Αντικατάσταση διακοπτών Μ.Τ.

ΔΕΗ Α.Ε. / ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

2007

Αντικατάσταση διακοπτών Μ.Τ.

ΔΕΗ Α.Ε. / ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ

2006

Κατασκευή 2 (δύο) υποσταθμών (κιόσκι) 15 - 20 KV για την διασύνδεση φορητων ενοικιάζομένων Η/Ζ

ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ

2007

Αντικατάσταση διακοπτών Μ.Τ.

ΔΕΗ Α.Ε. / ΤΣΠ ΣΥΡΟΥ

2007

Μελέτη κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος πυκνωτών αντιστάθμισηςά άεργης ισχύος

ΔΕΗ Α.Ε. / ΤΣΠ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

2007

1 / 2

Please reload