Εγκατάσταση μίας (1) καινούριας Αεριοστροβιλικής Μονάδας Ανοιχτού κύκλου, συνολικής ισχύος 13.8MW, με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) για την διασφάλιση της απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης της νήσου Θήρας.